+32 485690439

Een Inleiding tot Bastet Historiek & Geschiedenis

Bastet, ook wel bekend als de godin Bast, vervulde gedurende duizenden jaren een centrale rol in de Egyptische mythologie en samenleving. Haar veelzijdige verschijningen, variƫrend van een leeuwin tot een vrouw met een leeuwen- of kattenhoofd, getuigen van haar complexe en evoluerende aard. De Bastet historiek blijft de interesse en verering van generaties vasthouden.

Bastet Historiek Tijdslijn

De oorsprong van Bastet kan worden teruggevoerd tot de Tweede Dynastie van het oude Egypte rond 2900 v.Chr. In deze vroege fase was ze nauw verbonden met de zonnegod Ra, waarbij ze optrad als een krachtige en beschermende godin, vaak afgebeeld als een majestueuze leeuwin. Haar verering bloeide op in de stad Bubastis, waar ze symbool stond voor moed en kracht.

Gedurende het Middenrijk onderging Bastet een opmerkelijke transformatie in haar verering. Ze werd steeds meer geassocieerd met de huiselijke aspecten van katten, zoals vruchtbaarheid en moederlijke zorg. De beeldtaal rond Bastet veranderde, met afbeeldingen die haar toonden met kittens en het sistrum, een religieus instrument, in haar hand.

Het Nieuwe Rijk markeerde het hoogtepunt van de cultus van Bastet, waarin haar populariteit en invloed zich verspreidden over het oude Egypte. Haar heiligdom in Bubastis werd een spiritueel centrum en een bedevaartsoord voor mensen uit verschillende lagen van de samenleving. De stad zelf bloeide op als een cultureel en artistiek bolwerk.

Tijdens de Late Periode onderging de verering van Bastet een verschuiving onder invloed van de Grieken, waarbij ze werd geassocieerd met de Griekse godin Artemis. Iconografisch werd Bastet vaak afgebeeld met een leeuwenhoofd en een menselijk lichaam, wat een synthese van Egyptische en Griekse elementen weerspiegelde.

Bastet Festivals en Feesten

Bastet’s betrokkenheid bij muziek, dans en festiviteiten kwam tot uiting in haar jaarlijkse festival in Bubastis. Dit grandioze evenement, ter ere van haar geboortedag, trok duizenden mensen aan die deelnamen aan kleurrijke optochten, dansen en het brengen van offers. Het festival diende als een viering van vreugde en verbondenheid.

Bastet Historiek – Beschermster van Farao en Rijk

Naast haar rol als symbool van vreugde, werd Bastet beschouwd als een beschermende kracht voor de farao en het hele Egyptische rijk. Amuletten met haar beeltenis werden wijdverspreid gedragen als talismannen voor bescherming, en haar aanwezigheid werd gezien als essentieel voor het handhaven van stabiliteit en welvaart.

Onderdrukking en Moderne Verering van Bastet

Met de opkomst van het christendom in Egypte werd de verering van Bastet onderdrukt en uiteindelijk verboden.

Haar heiligdommen werden verwoest en beelden vernietigd. Ondanks deze onderdrukking leeft haar erfenis voort in de verbeelding en herinnering van latere generaties.

In de moderne tijd wordt Bastet nog steeds vereerd door aanhangers van het paganisme en neo-Egyptische spiritualiteit.

Haar beeltenis fungeert als een levendige herinnering aan de rijke geschiedenis van het oude Egypte, met een tijdloze symboliek van kracht en bescherming.

Bastet Historiek – Symboliek en Betekenis

Bastet blijft een krachtig symbool van de fascinerende en spirituele erfenis van het oude Egypte, en haar nalatenschap straalt door in de harten en geesten van degenen die haar vereren.

Haar betekenis overstijgt de grenzen van tijd, waarbij ze een blijvend symbool is van de diepgaande verbondenheid tussen mens en dier. Vandaar dat we dit symbool kozen voor onze asjuwelen voor huisdieren.

en_USEnglish